Actie AWN tegen aantasting ‘Viking Eiland’ in gemeente Hollands Kroon

Westerland nummer 78
Westerland nummer 78 Foto: Archeologische Werkgemeenschap Nederland

Kom op 12 december naar de archeologie-bijeenkomst van de gemeente Hollands Kroon, laat je horen en red het Vikingeiland!

Vikingeiland Vogelvrij?


Op donderdag 12 december houdt de gemeenteraad van Hollands Kroon een beeldvormende bijeenkomst over het thema archeologie.

Nadat in april van dit jaar de gemeente Hollands Kroon het goed vond dat een projectontwikkelaar een groot gat kon graven aan de Westerlandseweg 78 op een steenworp afstand van de middeleeuwse kerk, is de AWN in het geweer gekomen tegen het nietsontziende archeologiebeleid van de gemeente.

Uit ons onderzoek bleek dat de gemeente op eigen gezag het zo heeft geregeld dat bijna nergens op het eiland onderzoek hoeft plaats te vinden. Zo zullen wij nooit iets te weten komen over de ongeschreven geschiedenis van Wieringen en andere delen van Hollands Kroon.

Onze bezwaarbrieven, overleggen en verzoeken het afgelopen half jaar hebben niet geholpen de situatie te verbeteren. We worden beschouwd als hobbyisten en bomenknuffelaars die hun kostbare hobby op kosten van particulieren willen uitvoeren.

Zo zit het echter niet. Er is iets grondig mis met het Erfgoedbeleid van de gemeente Hollands Kroon. Uit een recente meting blijkt dat Hollands Kroon het slechtste archeologiebeleid van Nederland heeft. Het is ontgronding van de terreinen in plaats van fatsoenlijk en verantwoord omgaan met ons gezamenlijk erfgoed. Dit moet stoppen.

Wij willen dat de gemeente Hollands Kroon haar beleid verbetert, met respect omgaat met het bodemarchief en de amateurarcheologen een goede plaats daar in geeft.

We willen je vragen onze stem kracht bij te zetten door aanwezig te zijn op de publieke tribune van de raadszaal en eventueel mee te doen aan de einddiscussie.

Datum: 12 december 2019
Locatie: Raadszaal gemeente Hollands Kroon
Plaats: De Verwachting 1, 1761 VM Anna Paulowna
Aanvang: 20.00 u
De locatie is achter in een nieuwbouwwijk in een multifunctioneel gebouw op de eerste verdieping.

Archeologische Werkgemeenschap Nederland, afdeling Noord-Holland Noord, werkgroep Kop van Noord-Holland