Advies Archeologie van Raad voor Cultuur omschrijft gebrek aan gemeentelijke archeologische diensten

Archeoloog. Referentiebeeld. Foto: Canva

In totaal 130 gemeenten hebben geen eigen archeoloog hebben of maken geen deel uit van een regionale archeologische dienst. Daardoor ontbreekt vaak de kennis om een inhoudelijke afweging te maken.

‘Per gemeente zijn er grote verschillen in onderzoekskwaliteit en in bescherming van en voorlichting over archeologie’, wordt omschreven in het advies Archeologie van de Raad voor Cultuur. Een van de adviezen luidt dat elke gemeente moet kunnen beschikken over een gespecialiseerde archeoloog. Ook moet er meer geld en meer middelen naar de gemeentes, zodat die hun archeologische taak beter kunnen invullen.

Lees het hele bericht bij Binnenlands Bestuur.