Afwegingskader verduurzamen monumenten gepubliceerd

Om gemeenten te ondersteunen bij vergunningverlening en beleidsvorming met betrekking tot verduurzamen van (rijks)monumenten heeft de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) in goede afstemming met de Federatie Grote Monumentengemeenten (FGM) en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) een geïllustreerd afwegingskader opgesteld over de verduurzamingsingrepen bij (woonhuis)monumenten. Ook de stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM) is gevraagd om mee te kijken.

(Hoe) Kun je monumenten isoleren?
Het afwegingskader kent een thematische opbouw en stelt het monument centraal. Het afwegingskader heeft in deze eerste versie de volgende thema’s: vensterisolatie, gevelisolatie, dakisolatie en vloerisolatie.

Dit afwegingskader richt zich primair op veelvoorkomende en relatief eenvoudige ingrepen. Denk aan het isoleren van woonhuizen, of van al eerder als woningen herbestemde monumenten, zoals een voormalige fabriek. Bij dergelijke vergunningaanvragen zal de gemeente meestal een reguliere procedure doorlopen met een advies van de eigen monumentencommissie.

Online webinar Afwegingskader Verduurzaming Monumenten
Op 10 oktober 10:00-11:30 uur is er een webinar gepland, waarbij programmaleider Frank Buchner van het programma Erfgoed en Duurzaamheid van de RC een korte introductie over het afwegingskader zal houden, waarna er veel ruimte is voor het beantwoorden van vragen over het afwegingskader vanuit de gemeentelijke erfgoedpraktijk.