Deze site is 'Under Construction', nog even geduld
Monumentale schuur in Heumen.
Monumentale schuur in Heumen. Foto via Google Streetview

‘Al ingestort’ rijksmonument in Heumen zonder toestemming gesloopt

De rijksmonumentale schuur in Heumen staat er niet meer. Ingestort? Of gesloopt zonder toestemming? schrijft de Gelderlander (€)

“Het is een grof schandaal”, zegt Annette Mengde van Erfgoedplatform Heumen. De schuur was in slechte staat. Volgens Mengde is gemeente Heumen er meermalen op gewezen dat ze de eigenaar hierover moest aanspreken. Mengde betwijfelt of dat gebeurd is. 

Of de gemeente geen vergunning had moeten afgeven voor de sloop? Nee, meldt een woordvoerder. Er is volgens de gemeente Heumen helemaal geen sprake van sloop. Het gebouw was al ingestort, het puin is afgevoerd.  Zaak afgedaan.    

Ook erfgoedvereniging Heemschut is geschokt door de sloop en stuurt een brief naar de gemeente. Beleidsmedewerker Christian Pfeiffer: “We zijn bezorgd over de rol van de gemeente. Zij hadden er bovenop moeten zitten. Daarom sturen we ook een brief naar betrokken instanties, zoals de Provincie, Rijksdienst en de Erfgoedinspectie. Er moet een nader onderzoek komen.”

  1. Een typisch voorbeeld hoe je monumenten kunt laten verdwijnen. Hier zal veel beter op moeten worden gelet dat niet gebeurt.

  2. Een stevige boete opleggen, bijvoorbeeld ter grootte van de herbouwkosten van de gesloopte schuur, dat lijkt me de beste oplossing om andere cultuurbarbaren ervan te weerhouden hun monument te slopen of laten verpauperen.
    Opbrengst te besteden aan restauratie van andere monumenten.

  3. Inderdaad een typisch voorbeeld. Was er daar ook “toevallig” een boom opgevallen? Anderzijds kan ik mij ook wel iets voorstellen bij het onstaan van zulke toevalligheden wanneer het lokaal bevoegd gezag jaren (decennia) of niet heeft willen meewerken aan een voor de eigenaar zinvolle bestemming of onredelijke eisen blijft stellen.

  4. Een gemeente heeft een handhavingsplicht tegen (moedwillig) verval of aantasting van een monument. De gemeente Heumen heeft hier niet bovenop gezeten, mogelijk omdat het geen prioriteit heeft of omdat ze het niet wisten. Een belanghebbende partij kan de gemeente verzoeken handhavend op te treden om verder verval te stoppen, maar daar is het nu helaas te laat voor. Als niemand zich roert krijgen we dit soort taferelen.

  5. Ik bemerk niets van overheidsinstanties die een landelijke Nederlandse beeldbank voor Prentbriefkaarten bewerkstelligen. Vele regionale en stedelijke archieven bezitten waarde volle collecties van Prentbriefkaarten, zowel voor- als achterkant dit o.a. voor drukkerij en datum gegevens. De beeldbank is dan ook een schat van informatie voor de erfgoedwereld.
    Een professionele organisatie kan dit bijvoorbeeld opzetten met de leden van de VDP: vereniging documentatie prentbriefkaarten.

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

We hebben zorg genomen om alle rechthebbenden voor hier gereproduceerde foto's te traceren, soms evenwel zonder succes. Iemand die in dit opzicht meent rechten te hebben wordt vriendelijk verzocht om contact op te nemen met de redactie van de Erfgoedstem.