Amsterdam stelt Jorien Kaper aan als nieuw afdelingshoofd Monumenten en Archeologie

Jorien Kaper

Op 1 september jl. is Jorien Kaper begonnen als het nieuwe afdelingshoofd Monumenten en Archeologie (MenA) van de gemeente Amsterdam. Monumenten en Archeologie is sinds dit jaar een onderdeel van de directie Ruimte en Duurzaamheid, gemeente Amsterdam.

Jorien Kaper (1971) heeft hiervoor gewerkt als afdelingshoofd Economie, Cultuur en Erfgoed voor de gemeente Haarlem. Vanaf 2018 was ze hoofd van een bredere afdeling: Economie, Cultuur, Duurzaamheid en Wonen voor de gemeentes Haarlem en Zandvoort. Ook werkte ze vanuit Haarlem veel samen in de Metropool Regio Amsterdam (MRA). Al eerder heeft Jorien ervaring opgedaan bij Cultuur en Erfgoed van de gemeente Delft. Van 2006 tot en met 2008 was zij straatmanager in de Ferdinand Bolstraat, Van Woustraat en Javastraat te Amsterdam. Ze werkte dus al eerder bij de gemeente Amsterdam.

Jorien: “Ik vind het een eer om mij in Amsterdam en Weesp, de grootste monumentengemeente van het land, in te mogen zetten voor Monumenten en Archeologie en de verbinding te leggen met andere afdelingen en beleidsvelden in de stad maar ook met externe partijen, zoals de vele organisaties die zich bezig houden met het erfgoed. Samen met de medewerkers van MenA leg ik graag contact met bewoners en partijen in de stad die bezig zijn met erfgoed. Erfgoed verbindt ons met het verleden vanuit het nu.  Ik houd enorm van erfgoed, archeologie, architectuur en stedelijke ontwikkeling, en heb hierover de afgelopen jaren veel kennis opgedaan in mijn werk in Haarlem en Delft. Ik zie er naar uit om het mooie erfgoed van Amsterdam en Weesp nog beter voor het voetlicht te kunnen brengen”.

Dat Monumenten en Archeologie onderdeel is van Ruimte en Duurzaamheid is een belangrijke ontwikkeling en een mooie kans om integraal uitvoering te geven aan het erfgoedbeleid. In de komende tijd wordt bijvoorbeeld de bestuursopdracht ‘Erfgoed in een dynamische stad’ opgepakt die ervoor moet zorgen, dat de erfgoedwaarden tijdig in beeld komen, beter beschermd worden en beter verankerd zijn in het proces van ruimtelijke planvorming.

Jorien is te bereiken via erfgoed@amsterdam.nl

Monumenten en Archeologie blijft gevestigd in De Bazel, Vijzelstraat 32, Amsterdam.

Website: www.amsterdam.nl/erfgoed