Amsterdams erfgoed van de week | Fietsstad Amsterdam

Landelijke fietsdemonstratie in Amsteram in 1977
Landelijke fietsdemonstratie in Amsteram in 1977 Foto: Rob Bogaerts - Nationaal Archief via gemeente Amsterdam

In korte tijd heeft de fiets het straatbeeld heroverd. De grote aantallen fietsers die zich in spitsuren rond kruispunten ophopen, roepen beelden op uit de jaren 50. In de jaren daarna, toen de fiets door het opkomend autoverkeer in de verdrukking raakte, hebben fietsminnende burgers door aanhoudende protesten de ruimte terug veroverd.

De tentoonstelling Fietsstad Amsterdam in het Stadsarchief Amsterdam verhaalt van de strijd van de fietser voor een eigen plek in de stad.