Amsterdams erfgoed van de week | Het IJ en Amsterdam verbonden

Zicht op het Westelijk Havengebied vanaf de kade in Amsterdam-Noord
Zicht op het Westelijk Havengebied vanaf de kade in Amsterdam-Noord Foto: gemeente Amsterdam

De afgelopen tijd is de Javabrug (of wordt het toch een tunnel?) veel in het nieuws geweest. Uit de vele reacties blijkt dat mensen hechten aan de beleving van het IJ. Een mooie aanleiding om even stil te staan bij dit landschap, en wat we eigenlijk zien als we kijken naar het IJ en de IJ-oevers.

Het is misschien wat boud gesteld, maar Amsterdam bestaat dankzij het IJ. Amsterdam kon zich ontwikkelen op het kruispunt van de Amstel met het IJ. De relatief beschutte ligging aan deze brede uitloper van de Zuiderzee en de verbinding naar de Noordzee maakten internationale handel en economische bloei mogelijk. Die ontwikkeling ging gepaard met een vrijwel onafgebroken activiteitenstroom om meer land te winnen, de bereikbaarheid van de stad over het water te vergroten en de havenfunctie te versterken.