Installatie De Amsterdam toont scheepswrak vol Europese verhalen

Installatie De Amsterdam Foto: Gemeente Amsterdam

Ter gelegenheid van het Nederlandse EU-voorzitterschap is een digitale installatie De Amsterdam te vinden in het poortgebouw van het Marineterrein. Hier worden de historische handelsrelaties tussen Amsterdam en verschillende Europese landen getoond doormiddel van producten die hier vandaan kwamen. De Amsterdam, een schip van de Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) dat bij Hastings strandde werd in 1748 gebouwd op de VOC-werf op Oostenburg. In januari 1749 voer het na belading en inscheping op Texel uit voor de lange reis naar Azië.

Deze reis bleek van korte duur. Door een ruige zuidwesterstorm raakte het schip stuurloos en strandde bij Hastings in Zuid-Engeland. Daar ligt het nog steeds, onder water in de branding van het strand. Alleen bij heel laag tij valt het wrak droog. De Amsterdam is het best bewaarde originele VOC-schip uit de 18de eeuw. De romp is volledig intact (45 meter lang, 12 meter breed) en is 7 meter diep in het strand weggezonken.