Installatie De Amsterdam Foto: Gemeente Amsterdam

Installatie De Amsterdam toont scheepswrak vol Europese verhalen

Ter gelegenheid van het Nederlandse EU-voorzitterschap is een digitale installatie De Amsterdam te vinden in het poortgebouw van het Marineterrein. Hier worden de historische handelsrelaties tussen Amsterdam en verschillende Europese landen getoond doormiddel van producten die hier vandaan kwamen. De Amsterdam, een schip van de Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) dat bij Hastings strandde werd in 1748 gebouwd op de VOC-werf op Oostenburg. In januari 1749 voer het na belading en inscheping op Texel uit voor de lange reis naar Azië.

Deze reis bleek van korte duur. Door een ruige zuidwesterstorm raakte het schip stuurloos en strandde bij Hastings in Zuid-Engeland. Daar ligt het nog steeds, onder water in de branding van het strand. Alleen bij heel laag tij valt het wrak droog. De Amsterdam is het best bewaarde originele VOC-schip uit de 18de eeuw. De romp is volledig intact (45 meter lang, 12 meter breed) en is 7 meter diep in het strand weggezonken.

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

We hebben zorg genomen om alle rechthebbenden voor hier gereproduceerde foto's te traceren, soms evenwel zonder succes. Iemand die in dit opzicht meent rechten te hebben wordt vriendelijk verzocht om contact op te nemen met de redactie van de Erfgoedstem.