Archeologen en historici trekken samen op bij onderzoek uniek scheepswrak

Referentiebeeld: Een duiker bij een scheepswrak Foto: via de RCE

In 1984 werd in de Waddenzee een bijzonder goed bewaard scheepswrak, bekend als Scheurrak SO1 gevonden. Het fluitschip verging waarschijnlijk aan het einde van de 16e eeuw. De Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed heeft nu geld beschikbaar gesteld voor een interdisciplinair onderzoeksproject, waarin onderzoekers van de Leidse faculteiten Archeologie en Geesteswetenschappen samenwerken.

Twee promovendi zullen worden aangesteld met twee verschillende onderzoeksopdrachten: scheepsbouw en materiële cultuur van de Oostzeevaart. Beide deelprojecten zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden, met nieuwe inzichten als gewenst resultaat.