Archeologen vinden resten van middeleeuws gebouw onder Eerste Kamer

CC BY SA 2.0
Eerste Kamer Foto: Adnergje via wikimedia

Tijdens het funderingsonderzoek, dat voorafgaat aan de renovatie Binnenhof, zijn archeologen van de gemeente Den Haag gestuit op funderingen uit de 13e eeuw. Het zijn resten van een nog onbekend gebouw uit de tijd van graaf Floris de Vde.

De muurresten zijn opgebouwd uit zeer grote bakstenen, zogenaamde kloostermoppen, en liggen onder de galerij van de Eerste Kamer. Daar werd eerder deze maand ook al een fundering gevonden van een zware fundering van een trapportaal uit vermoedelijk de 15de eeuw. Archeoloog Monique van Veen vertelt:

‘Van het Binnenhof bestaat relatief weinig oud kaartmateriaal. We zijn nu dus eigenlijk aan het uitvinden wat precies op welke plek heeft gestaan. Interessant detail daarbij is, dat we kunnen aantonen dat er in de late middeleeuwen al bouwmaterialen werden hergebruikt. Met name omdat steen toen een kostbaar product was. Dat we nu muurwerk uit die vroege bewoningsperiode hebben gevonden maakt dit onderzoek extra bijzonder. Plus natuurlijk het feit dat we hier aan het werk zijn op misschien wel de meest historische plek van Nederland: ons regeringscentrum.’

3d-animatie

Dit archeologisch onderzoek maakt deel uit van de meerjarige renovatie van het Binnenhof. Met de aannemers die in opdracht van het Rijksvastgoedbedrijf werkzaamheden verrichten, is afgesproken dat tijdens en voorafgaand aan de civieltechnische bodemwerkzaamheden archeologen aanwezig zullen zijn die gelegenheid krijgen de archeologische resten te documenteren. Op zo’n manier dat de informatie ook voor de toekomst wordt bewaard. Daarbij worden innovatieve technieken gebruikt, zoals 3D-scan, om muurwerk en andere sporen in kaart te brengen. Aan het einde van het volledige onderzoek wordt al het gedocumenteerde materiaal samengevoegd tot een 3d-animatie die laat zien hoe het Binnenhof eruit heeft gezien in die tijd.