Deze site is 'Under Construction', nog even geduld

Archeologiedagen: Boekel

BOEKEL – Veel van het verre verleden ligt verrassend dichtbij. Onder onze voeten in de bodem. De Nationale Archeologiedagen brengen dat verleden tot leven. Een unieke gelegenheid om te zien wat er in de bodem zit en zat. Ook Heemkundekring Sint Achten op Boeckel doet mee met de Nationale Archeologiedagen, die dit jaar zijn van vrijdag 14 tot en met zondag 16 oktober.

Er zijn in Boekel zeker op een stuk of tien verschillende plaatsen archeologische vondsten gedaan. Zoals aan de Leijgraaf, op het Goor, Zandhoek, Lage Schoense, Peelsehuis, Bovenstehuis en Parkweg. Vondsten variërend van vuurstenen vuistbijlen van meer dan 50.000 jaar oud, in de ijstijd gemaakt en gebruikt door de prehistorische mens (Neanderthalers), tot vuurstenen pijlspitsen en bijlen uit de nieuwe steentijd, zon 5.000 jaar oud. En van latere datum, aardewerk potten en scherven uit de bronstijd (ca. 1800 voor Chr.) en de vroege ijzertijd (ca. 600 voor Chr.). Met name de grote aardewerk potten uit de bronstijd van de opgraving eind 2003 aan de Parkweg, zijn uitzonderlijk voor deze regio. En er is nog meer. Zoals middeleeuws aardewerk, gevonden op het Peelsehuis. En ook bijzonder, een compleet middeleeuws (stenen) strijkglas, gevonden op de Zandhoek. Hiermee streken onze middeleeuwse voorouders hun was.

Het merendeel van bovengenoemde vondsten is van 14 tot en met 16 oktober in de Heemkamer te zien. En naast de tentoonstelling gebeurt er nog meer. Op vrijdag ontvangt Heemkundekring Sint Achten op Boeckel een aantal basisschoolgroepen voor een kleine rondleiding. De kinderen gaan zelf akkers belopen met een metaaldetector. Wie weet wat er dan gevonden wordt. En ook op zondag zijn er demonstraties met metaaldetectoren.

De Nationale Archeologiedagen vinden in Boekel plaats in de Heemkamer, St.-Janplein 22, Boekel. De heemkamer is op vrijdag 14 oktober open van 9.00 tot 15.00 uur, op zaterdag 15 oktober van 12.00 tot 16.00 uur en op zondag 16 oktober van 12.00 tot 17.00 uur. Informatie over welke andere gemeenten en organisaties meedoen met de Nationale Archeologiedagen en wat er te doen en te zien is, staat op www.archeologiedagen.nl.

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

We hebben zorg genomen om alle rechthebbenden voor hier gereproduceerde foto's te traceren, soms evenwel zonder succes. Iemand die in dit opzicht meent rechten te hebben wordt vriendelijk verzocht om contact op te nemen met de redactie van de Erfgoedstem.