Deze site is 'Under Construction', nog even geduld

Archeologiedagen: Hoogeloon

Op 14, 15 en 16 oktober worden de Nationale Archeologiedagen gehouden. Een weekend waarin u op veel plaatsen terecht kunt voor een kijkje in de keuken van ons erfgoed, zo ook op zaterdag 15 oktober in Hoogeloon.

De Stichting ’t Loons Heem heeft haar medewerking toegezegd aan de Nationale Archeologiedagen. Om die reden zal archeoloog Henk Hiddink op zaterdag 15 oktober, om 14.00 uur, in Steunpunt den Bogerd, Bogerd 29 in Hoogeloon, een presentatie verzorgen over de eerdere opgravingen in Hoogeloon. Aansluitend zal er gelegenheid zijn om deel te nemen aan een rondwandeling over een gedeelte van het Koning Kyrie Pad, met bezoek aan de Opgravingsplaats van de Romeinse Villa, de Kaboutersberg en het Koebosch. Toegang is geheel gratis.

Het is alom bekend dat er in Hoogeloon bij eerdere opgravingen belangrijke bodemvondsten zijn gedaan. Bij de opgraving van de Romeinse villa aan de Hoogcasterseweg in begin jaren ‘80, onder leiding van archeoloog Jan Slofstra, werden veel voorwerpen uit de Romeinse tijd gevonden. De bodemvondsten liggen in het Provinciaal depot Noord-Brabant in Den Bosch, maar een deel van deze vondsten zijn deze zaterdag in Hoogeloon in Steunpunt Den Bogerd te bewonderen. De Romeinse villa zelf kan weliswaar niet bewonderd worden maar wij hebben wel een schitterende maquette van de Romeinse Villa ter bezichtiging in bruikleen gekregen.

Hoogeloon is bekend in de Kempen en wijde omgeving vanwege de kabouterverhalen. Kabouter Koning Kyrië had in Hoogeloon zijn zetel in de Kaboutersberg. In 2012 werd door nauwe samenwerking van diverse instanties, in opdracht van Waterschap de Dommel, de Kaboutersberg, die eveneens stamt uit de Romeinse tijd, gereconstrueerd aan de rand van het Hoogeloons Bosch, in de volksmond het Koebosch genaamd.

In 2008 kwam Hoogeloon landelijk in het nieuws toen bij de herinrichting van de Kleine Beerze een tiental bronzen bijlen werden gevonden. De Stichting ’t Loons Heem is er in geslaagd om met medewerking van het Provinciaal depot Noord-Brabant de bijlen voor één keer naar Hoogeloon te halen.

De Zwartenberg aan de Groenstaat is eveneens van grote archeologische waarde en best een bezoekje waard. Omwille van de afstand hebben wij dit object echter niet opgenomen in de wandelroute op zaterdag 15 oktober. Uiteraard kunt u de Zwartenberg wel op eigen gelegenheid bezoeken.

Kortom, kom zaterdagmiddag 15 oktober naar Steunpunt Den Bogerd in Hoogeloon en ga even terug in de tijd. U kunt gratis de presentatie van archeoloog Henk Hiddink bijwonen alsmede de bodemvondsten, de maquette van de Romeinse Villa en de bronzen bijlen komen bewonderen, alsook de wandeling meemaken. Helaas is het wandelpad slechts ten dele geschikt voor mindervaliden.

Uiteraard staat het u ook vrij om op eigen gelegenheid het Koning Kyrië pad te lopen op een voor u geschikt tijdstip. Voor de route verwijzen wij u naar www.hoogeloon.info, waar u onder het kopje ‘wandel- en fietsroutes in Hoogeloon’ de route en het bijbehorende boekje met wetenswaardigheden gratis kunt downloaden. In Steunpunt Den Bogerd kunt u alleen op zaterdagmiddag vanaf 14.00 uur terecht. Voor meer informatie over de archeologische dagen verwijzen wij u naar www.archeologiedagen.nl

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

We hebben zorg genomen om alle rechthebbenden voor hier gereproduceerde foto's te traceren, soms evenwel zonder succes. Iemand die in dit opzicht meent rechten te hebben wordt vriendelijk verzocht om contact op te nemen met de redactie van de Erfgoedstem.