Archeologische schatten onder Garenmarkt Brugge

Brugge | Erfgoedstem

De historische stad Brugge onthult nog steeds verborgen schatten, dankzij recent archeologisch onderzoek aan de Garenmarkt. Leden van het archeologisch onderzoeksbureau Raakvlak ontdekten tijdens hun werk een interessant bodemprofiel, dat onder de puinlagen van de stad verborgen lag. Het pakket met drassig en organisch materiaal, met sporen van veen en riet, was een intrigerende ontdekking.

Deze observaties vallen in lijn met historische informatie over het gebied. Er is sprake van een dunne zandrug die begroeid was met eikenhout tussen de Dijver en het grafelijk overstromingsgebied of ‘vivarium’. Deze laatste term duidt op een waterpoel met een eerder kunstmatig karakter, bijvoorbeeld een vijver voor viskweek.

Het recente onderzoek is slechts het begin van een serie ontdekkingen die nog gedaan moeten worden. Door verder onderzoek zal er meer duidelijkheid komen over de precieze aard van deze bodemschatten. Maar ondertussen is het al een bijzonder moment wanneer archeologie en geschiedenis samenkomen en een stukje van de puzzel helpen leggen over de rijke historie van de stad.

Afbeelding: Olga Subach op Unsplash
Bron: Brugge Express