Archeoloog kraakt kritiek over Romeins aquaduct Nijmegen

De Nijmeegse archeoloog Paul Kessener laat in een brief aan de gemeenteraad van zijn woonplaats geen spaan heel van de brief van de rekenkamer over het Romeinse aquaduct. De rekenkamer oordeelt op grond van 3 ‘contra-indicaties’ dat er te veel twijfels zijn dat het aquaduct tussen Berg en Dal en Nijmegen-Oost er ooit is geweest.

Gelderlander

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

We hebben zorg genomen om alle rechthebbenden voor hier gereproduceerde foto's te traceren, soms evenwel zonder succes. Iemand die in dit opzicht meent rechten te hebben wordt vriendelijk verzocht om contact op te nemen met de redactie van de Erfgoedstem.