Atlas zuidelijke buitenplaatsen te koop

Op woensdag 19 maart 2014 presenteerden de afgestudeerde studenten architectuur van de Technische Universiteit Eindhoven de Atlas ‘Ongekende Lustoorden’ in de wapenzaal van Kasteel Heeswijk. Over buitenplaatsen in Noord-Brabant en Limburg afzonderlijk is genoeg informatie te verkrijgen, maar er is nog maar weinig studie verricht naar het verbindende verhaal over de buitenplaats in deze provincies. Op grond hiervan en als gevolg van het Themajaar voor de Historische Buitenplaatsen 2012, ontstond het Afstudeeratelier ‘de Buitenplaats’. Deze atlas is hiervan het eindresultaat.

In deze architectonische atlas wordt getracht inzicht te geven in de ontwikkeling van buitenplaatsen in de twee zuidelijke provincies. De zes inmiddels afgestudeerde studenten (waarvan twee cum laude) hebben allen, voorafgaand aan de ontwerpopgave, algemeen onderzoek gedaan naar de buitenplaats in Nederland. Dit resulteerde in zes artikelen over buitenplaatsen en hun ontwikkeling. Hierop volgend focuste iedere student zich op een in zijn voortbestaan problematische buitenplaats in Noord-Brabant of Limburg. Het doel was om ze een functionele rol te geven. Zes buitenplaatsen zijn onderzocht en in kaart gebracht aan de hand van bezichtigingen en literatuur. Door de uniformiteit van het onderzoek, zijn de buitenplaatsen goed met elkaar te vergelijken in stijl, ligging, grootte, architectuur, etc. De gekozen buitenplaatsen zijn: Kasteel Strijthagen, Kasteel van Loon op Zand, Hoosden, La Petite Suisse, Kasteel Neubourg en Slotje Brakestein. De atlas wordt gecompleteerd met de voorstellen en ontwerpen van de studenten. Elke student geeft daarin zijn eigen visie op een herbestemming van de door hem gekozen buitenplaats. De atlas is rijk geïllustreerd met foto’s, reproducties van schilderijen, kaarten en gravures en omvat ruim 300 pagina’s.

‘Ongekende Lustoorden’ kost € 35,- exclusief verzendkosten (printing on demand) en is te bestellen via erwin_koene@hotmail.com

Persbericht Afstudeeratelier ‘de Buitenplaats