Attentie aan de lokale politiek: aandacht voor archeologie gevraagd

Startmoment van archeologisch onderzoek in Dalfsen Foto: Johan Bokma

De archeologische wereld is, met minder dan 2000 professionals, overzichtelijk. De organisatiegraad is, met bijna 20 organisaties, groot. Voor bedrijven, gemeentelijke archeologen, specialistisch onderzoek, vrijwilligers of publieksbereik is er altijd wel een organisatie (of zelfs meerdere) die een (deel)belang behartigt.
Maar wie behartigt de belangen van de archeologie zelf?

Sinds 1,5 jaar organiseert de Stichting Reuvens het Groot Reuvensoverleg, een overlegtafel waar alle archeologische organisaties en overheden welkom zijn om met elkaar over gezamenlijke archeologische belangen te praten, elkaars zienswijzen te verkennen en een gezamenlijk geluid naar buiten te brengen. De Stichting Reuvens biedt het werkveld dat platform waar ruimte is voor vrijelijk praten, voor levendige discussies en waar actuele onderwerpen van landelijk belang door werkgroepen worden opgepakt.

Eén van die onderwerpen is het onder de aandacht brengen van archeologie bij de politiek, op het niveau waarop relevante besluiten genomen worden. Zo is door de werkgroep lobby/woordvoerderschap het zomerreces aangegrepen om alle gemeentelijke politieke partijen te stimuleren archeologie op te nemen in hun verkiezingsprogramma. In maart 2018 zijn er immers weer gemeenteraadsverkiezingen. In navolging van belangenorganisatie Kunsten ’92, die flyers over Cultuur en Erfgoed heeft verspreid, heeft de Stichting Reuvens een pamflet verstuurd naar alle 388 raadsgriffies van Nederland, over het benutten van ons verleden door te investeren in archeologie.

In het pamflet worden vijf ingrediënten aangereikt om beter rekening te houden met archeologie. Zo wordt uitgelegd dat archeologie een overheidsverantwoordelijkheid is, een hoge burgerparticipatie kent en partijen kan verbinden. Ook wordt duidelijk gemaakt dat een investering in archeologie een investering in de toekomst is en dat het als integraal onderdeel van erfgoed belangrijk is in de Omgevingswet. De eerste reacties vanuit de gemeenten zijn uiterst positief. Benieuwd wat er verder in staat? Klik dan hier.