Behoud coulisselandschap door dit voorstel 

Omgevingswet

GroenLinks Overijssel wil het coulisselandschap in Overijssel beschermen en dient vandaag een voorstel in bij de provincie om te onderzoeken of het mogelijk is om dit te regelen. Het streven is om het coulisselandschap uiteindelijk een UNESCO-status te geven. 

GroenLinks dient samen met de PvdA en de ChristenUnie de motie in. Het voorstel is dat de provincie samen met Landschap Overijssel een gebied selecteert dat een beschermde status krijgt. Bovendien moet de provincie de kansen en risico’s van een dergelijke status in kaart brengen. 

Overijssel wordt gekenmerkt door het coulisselandschap, dat al honderden jaren bestaat. Dit landschap is te herkennen aan kleine lapjes grond omringd door rijen bomen en houtwallen, die fungeren als afscheidingen en bestaan uit een mix van struiken en bomen. 

Volgens Vincent Wever, het Statenlid van GroenLinks, wordt het coulisselandschap door iedereen als mooi en belangrijk beschouwd, maar er bestaat geen enkele bescherming voor. Hij vergelijkt het met een oud huis waarvan iedereen de schoonheid kan waarderen, maar zonder monumentale status kan het net zo goed met een sloophamer worden afgebroken. 

Extra regels 
Extra regels en voorschriften komen vaak gepaard met een monumentenstatus, wat veel boeren niet altijd toejuichen. Maar Vincent Wever van GroenLinks maakt zich daar geen zorgen over en wijst op het voorbeeld van de Koloniën van Weldadigheid, die in 2021 aan de UNESCO-Werelderfgoedlijst zijn toegevoegd en waar boeren nog steeds actief zijn.  

Hij benadrukt dat een monumentenstatus ook nieuwe kansen biedt voor agrariërs, zoals het bevorderen van agrotoerisme dat gunstig is voor bijvoorbeeld minicampings en kleinschalige horeca. Als het coulisselandschap eenmaal een monumentenstatus heeft, kan het worden aangedragen bij Unesco Werelderfgoed, maar Wever erkent dat dit een langdurig proces is dat waarschijnlijk zeker tien jaar zal duren.