Bereidheid monumenteigenaren om te verduurzamen groot

Beeld NRF: Nationaal Restauratiefonds

Ruim 83 procent van de monumenteigenaren is erg geïnteresseerd in het verduurzamen van hun monument en geeft aan hierin te willen investeren. Toch weten zij onvoldoende welke duurzaamheidsmogelijkheden er zijn. Dit blijkt uit het voor de vijfde keer uitgevoerde onderzoek door het Nationaal Restauratiefonds onder monumenteigenaren.

Toegenomen informatiebehoefte   
Bijna driekwart (73 procent) van de monumenteigenaren heeft behoefte aan informatie over duurzaamheid. In 2017 lag dit percentage nog op 61 procent. De grootste behoefte van monumenteigenaren bij het in stand houden van hun monument is advies op het gebied van verduurzamingsmogelijkheden (54 procent). Het grootste deel (63 procent) kent de mogelijkheden niet.

Duurzaamheidsadvies op maat
Sjoerd Slagter van het Nationaal Restauratiefonds: “Het is opvallend hoe groot de verduurzamingsambitie van monumenteigenaren is. Tegelijkertijd valt ook op dat er een grote behoefte of tekort aan kennis is op dit gebied. Met informatie en duurzaamheidsadvies op maat voor monumenteigenaren kunnen wij hen een stap verder helpen in het verantwoord en kwalitatief verduurzamen van monumenten. Voorwaarde is wel dat er vooraf duidelijkheid is over investering en opbrengsten, financieringsmogelijkheden en vooral het behoud van de monumentale waarde.”

Duurzaamheidsinitiatieven in de monumentensector waar het Restauratiefonds ook bij betrokken is, zoals de Zelfscan Duurzaam Monument, de Routekaart Verduurzaming Monumenten en speciale duurzaamheidsleningen en vergoedingen, bieden al ondersteuning aan monumenteigenaren.

Eigenaren investeren vrijwel allemaal      
Naast duurzaamheid investeren vrijwel alle eigenaren (97 procent) in de instandhouding van hun monument. Ook hierbij is de kennis- en informatiebehoefte bij monumenteigenaren groot. Daarnaast geeft 43 procent aan behoefte te hebben aan financiële ondersteuning bij de instandhouding van hun monument.

Invloed van Covid-19
Volgens 86 procent van de particuliere monumenteigenaren zorgt de uitbraak van Covid-19 niet voor uitstel van investeringen in het monument. Bij zakelijke monumenteigenaren ligt dit anders; bij ruim een derde (34 procent) is dit wel reden voor uitstel.

Over het onderzoek
Het onderzoek onder eigenaren wordt in opdracht van het Restauratiefonds tweejaarlijks uitgevoerd door onafhankelijk onderzoeksbureau Right in Zwolle. Van de 1.082 respondenten bezit 81 procent een rijksmonument en 15 procent een gemeentelijk monument. Van de respondenten is 92 procent particulier eigenaar.

Bekijk de online bijeenkomst van het Restauratiefonds voor de monumentensector van 11 februari 2021 over het eigenarenonderzoek 2020 hier terug.