Bescherming voor geschenkwoningen Watersnoodramp

De Watersnoodramp in Maassluis Foto: Daan Noske / Anefo via Wikimedia CC0

Na de Watersnoodramp van 1953 stuurden de Scandinavische landen achthonderd geschenkwoningen naar Zeeland, Noord-Brabant en Zuid-Holland. De houten huisjes waren bestemd voor gezinnen die hun huizen verloren hadden aan het water. Sindsdien zijn honderden huisjes afgebroken of onherkenbaar verbouwd. 

Initiatief van voormalig SP-Statenlid Bart Vermeulen zorgde ervoor dat, naast periodiek overleg tussen de drie provincies en een volledige inventarisatie van de woningen, ze beter beschermd gaan worden in provinciale waardenkaarten. Commissie Zuid-Holland van Erfgoedvereniging Heemschut blijft in contact met Vermeulen en de betrokken ambtenaren, zodat de aandacht niet opnieuw verslapt.