Bestemmingsplan voor Paleis Soestdijk afgekeurd door de Raad van State

Paleis Soestdijk Foto: onbekend via Wikimedia CC BY-SA 3.0
Paleis Soestdijk

Het bestemmingsplan voor Paleis Soestdijk is door de Raad van State verworpen, waardoor de geplande woningbouw en andere ontwikkelingen geen doorgang kunnen vinden. De gemeente had toestemming gegeven voor de bouw van woningen, een hotel, café, winkel en de organisatie van (grote) evenementen, maar dit is nu stopgezet.

Verschillende organisaties, waaronder een bewonersorganisatie uit Baarn, dienden bezwaar in bij de Raad van State. Zij uitten hun zorgen over de aantasting van het unieke natuurgebied rond het paleis en vreesden geluids- en verkeersoverlast bij evenementen.

De Raad van State heeft de bezwaarmakers gelijk gegeven, waarbij zij tot de conclusie komen dat onder andere de verkeersafwikkeling en verkeersveiligheid bij evenementen niet adequaat zijn onderzocht. Ook oordeelt de Raad dat de gevolgen van de plannen voor Natura 2000-gebieden niet met de vereiste zorgvuldigheid zijn voorbereid. Daarnaast zou het bestemmingsplan in strijd zijn met bepalingen uit de provinciale omgevingsverordening, wat betekent dat het plan niet goed is voorbereid, uitgewerkt en niet voldoet aan de gestelde voorwaarden. Om deze redenen heeft de Raad van State geen andere keuze gezien dan het bestemmingsplan volledig te vernietigen.

Ongeveer een jaar geleden stemde de gemeenteraad van Baarn in met het bestemmingsplan, waardoor de commerciële eigenaar van het voormalige woonpaleis van koningin Juliana en prins Bernhard zijn plannen kon uitvoeren. Deze plannen omvatten onder andere de bouw van een café, hotel, winkel en 98 luxe appartementen, evenals openluchtconcerten in en rond de paleistuinen.

De plannen stonden echter vanaf het begin al onder hevige kritiek van omwonenden en natuurorganisaties, aangezien Paleis Soestdijk deel uitmaakt van Natuurnetwerk Nederland (NNN), waarin de natuur niet mag worden aangetast. De Raad van State concludeert nu dat het huidige plan voor de herontwikkeling van Paleis Soestdijk en de woningbouw van tafel is. De gemeente Baarn moet opnieuw aan de slag en met een nieuw bestemmingsplan komen waarin de mankementen van het oude plan worden hersteld.