Bestuurswisseling bij Vereniging Particuliere Historische Buitenplaatsen

Vereniging Particuliere Historische Buitenplaatsen
Buitenplaats Beeld: Vereniging Particuliere Historische Buitenplaatsen

Er heeft een bestuurswisseling plaatsgevonden bij de Vereniging Particuliere Historische Buitenplaatsen (VPHB). Na jaren van grote inzet voor het behoud en instandhouding van de PHB zijn de heren Per Insinger, voorzitter, en Huib van Everdingen, lid, op 19 mei jl. afgetreden. Zij hebben de VPHB op de kaart weten te zetten en samen met andere vertegenwoordigers van particuliere Rijksmonumenten een plek aan de onderhandelingstafel gekregen.

De vereniging laat weten dat zij beide heren enorm dankbaar zijn voor hun niet aflatende inspanningen om de bijdrage van de overheid aan de instandhouding van particuliere Rijksmonumenten zoveel mogelijk te waarborgen. Zij zullen hun inspanningen voortzetten in een werkgroep van de VPHB. 

De heer Robert Croll heeft de voorzittersfunctie overgenomen en brengt ruime bestuurlijke ervaring met zich mee. Het bestuur hoopt in goede samenwerking met overheid en andere betrokken instanties de instandhouding van particuliere historische buitenplaatsen op zo hoog mogelijk niveau te bevorderen.??

Het bestuur ziet er thans als volgt uit:
Mr. R.S. Croll – voorzitter
Mevr. Dr. H.C. Greve-Geijssen – secretaris
Mr. M.F. Evelein – penningmeester
Mevr. Mr. L.E. van Eeghen – lid
Jhr. mr. L.H.K.C. van Asch van Wijck – lid