Bewoning bij Slot Schaesberg mogelijk al in 1200 na Christus

Slot Schaesberg, Landgraaf Foto: kaasenbrood.nl via Slot Schaesberg

Een nieuw archeologisch rapport naar aanleiding van de opgraving van de poorttoren bij Slot Schaesberg in 2018, toont aan dat mogelijk al rond het jaar 1200 mensen hebben gewoond op deze plek. Tot nu toe werd uitgegaan van een bewoningsgeschiedenis die teruggaat tot circa 1400. Nader archeologisch onderzoek binnen de kasteelrestanten, dat dit weekend van start gaat, zal hopelijk nog meer helderheid verschaffen.

In het nieuwe rapport van RAAP Archeologie is gekeken naar de restanten afkomstig uit de opgravingen van de TH Delft uit de jaren ’80 van de vorige eeuw, die pas recent door het provinciaal archeologisch depot ‘De Vondst’ in Heerlen zijn onderzocht. Ook vondstmateriaal dat in 2018 is aangetroffen onder de restanten van de poorttoren geven deze indicatie. Uit deze vondsten komt een sterk vermoeden dat er lang voor de bouw van het kasteel al bewoning op het terrein was. Het is daarom goed mogelijk dat het kasteelcomplex oorspronkelijk is begonnen als versterkte boerderij, die door de eeuwen heen geleidelijk door de adellijke familie Schaesberg is uitgebreid.

Aryan Klein, projectdirecteur Slot Schaesberg: “Dit is bijzonder nieuws, die de geschiedenis van deze plek in een heel ander daglicht stelt. Met deze wetenschap kijken wij nu anders naar de geschiedenis van kasteel Schaesberg. Het geeft ook meer inzicht in de ontwikkeling van deze regio. Dankzij een recent verkregen subsidie van de provincie Limburg kunnen wij de kasteelrestanten ook verder gaan onderzoeken. We kijken uit naar mogelijke nieuwe vondsten.”

Op 17,18 en 19 juni staat de historische bouw- en ontdekplaats Slot Schaesberg in het teken van de Nationale Archeologiedagen. Tijdens de Archeologiedagen gaat Slot Schaesberg starten met de voorbereidingen voor een nieuw archeologisch onderzoek, mede mogelijk gemaakt door de Provincie Limburg. Er vinden speciale rondleidingen plaats bij de kasteelrestanten.

In het bezoekerscentrum zijn foto’s te zien van eerdere opgravingen en de geschiedenis van kasteel Schaesberg. Voor de jeugd zijn er diverse historische spellen en op zondag 19 juni kunnen de kinderen ook geschminkt worden als prinses of ridder.