Deze site is 'Under Construction', nog even geduld
Selectie van de gevonden mantelspelden
Selectie van de gevonden mantelspelden, Foto: Erfgoed Utrecht via NOS

Bijzondere Romeinse voorwerpen opgegraven in de Leidsche Rijn

In Leidsche Rijn zijn bij archeologisch onderzoek in verband met de bouw van een nieuwe woonwijk meerdere voorwerpen uit de Romeinse tijd gevonden.

Het gaat waarschijnlijk om offergaven die hier tussen circa 40 en 270 na Christus in de rivier de Rijn zijn gegooid, die daar toen nog stroomde. Bijzonder is de vondst van twee pijlen die horen bij de manuballista, een Romeins draagbaar schietwapen, en de vondst van twee complete hoofdstellen van cavaleriepaarden.