BOEi en SKG lanceren kennisbank Herbestemmen

Amersfoort, 22 april 2021 – BOEi en de Stichting Kennis Gebiedsontwikkeling (SKG) lanceren op maandag 26 april de ‘Kennisbank Herbestemmen’: een database met verzamelde wetenschappelijke onderzoeken over de nut en noodzaak van herbestemming, gerangschikt naar thema. Verschillende sprekers gaan tijdens een online, gratis toegankelijke kennisbijeenkomst in op de meerwaarde van herbestemmingen in relatie tot gebiedsontwikkeling.

Arno Boon, directeur BOEi: ”Dit jaar vieren we ons lustrum: wij slaan inmiddels 25 jaar een brug tussen verleden en toekomst, door karakteristiek erfgoed een nieuwe toekomst te geven. De meerwaarde van herbestemmingen is nog niet voor iedereen vanzelfsprekend, terwijl er wel veel onderzoek naar gedaan is. Samen met de SKG hebben we daarom deze kennisbank ontwikkeld, waarmee voor het eerst de wetenschappelijke basis onder ons vakgebied is verzameld.”

Co Verdaas, hoogleraar Gebiedsontwikkeling TU Delft: “Herbestemmen is de laatste decennia volwassen geworden. De meerwaarde van herbestemmen reikt in mijn ogen veel verder dan het hergebruik van bestaand materiaal: gebouwen zijn voor mensen een ijkpunt in de omgeving, een vat vol verhalen over opa en oma of een avontuur uit de eigen jeugd. Die meerwaarde laat zich lastig in een Excel sheet vangen, maar is wel degelijk onderzocht. Het is daarom bijzonder waardevol dat er nu een samenhangend overzicht is van argumenten voor herbestemming.”

De kennisbijeenkomst vindt plaats op maandag 26 april van 15:00 uur tot 16:30 uur en staat onder leiding van Co Verdaas. Na een introductie door Arno Boon komen eerst twee wetenschappers aan bod: prof. dr. Carola Hein (TU Delft) en dr. Mascha van Damme (Het Oversticht). Vervolgens wordt aan de hand van praktijkvoorbeelden de relatie tussen herbestemming en gebiedsontwikkeling toegelicht door Bauke Tuinstra (TWA Architecten), Floris Schrijvers (AM) en Frank Zegers (E4S Consult). Ook het publiek kan meepraten via de chat. 

De deelname aan de kennisbijeenkomst is gratis. Aanmelden kan via Ineke Lammers (I.Lammers@tudelft.nl) of log op 26 april direct in via Zoom (https://tudelft.zoom.us/j/95898051483).

De Kennisbank Herbestemmen is te vinden via www.BOEi.nl/kennisbank.