Boerderijenfonds honoreert 4 projectaanvragen in derde ronde

Willemshoeve. Foto: vd Vight

Recent kregen 4 boerderij-eigenaren het goede nieuws dat hun aanvraag door het Boerderijenfonds is gehonoreerd. Met de toekenning aan deze 4 projecten is een bedrag gemoeid van bijna 900.000 euro.

Met deze initiatieven worden 4 historische boerderijen geheel of gedeeltelijk herbestemd. Conform de doelstellingen van het Boerderijenfonds is er bij de projecten niet alleen oog voor de cultuurhistorische waarden van gebouwen, erf en landschap, maar ontstaat er ook meerwaarde voor de omgeving door nieuwe (maatschappelijke) functies. Tevens wordt de ruimtelijke en landschappelijke kwaliteit van gebouwen, erf en veelal ook het aangrenzende landschap verbeterd. Dit uit zich in uiteenlopende nieuwe bestemmingen. Zoals bijvoorbeeld natuurinclusief boeren gecombineerd met publieksontvangst, recreatie met beleving van cultuur en historie, en een coöperatieve herenboerderij met dagbesteding voor jong-dementerenden. De gehonoreerde projecten komen uit de provincies Overijssel, Friesland en Utrecht. Twee boerderijen hebben de status van rijksmonument, één boerderij is gemeentelijk monument en één is een karakteristiek pand.

Binnenkort is op de website www.boerderijenfonds.nl meer informatie te vinden over de gehonoreerde projecten