Boerderijenfonds honoreert 6 nieuwe aanvragen

Boerderij Driebergen Foto: Het Boerderijenfonds

Op 24 november 2020 kregen 6 boerderij-eigenaren het goede nieuws dat hun aanvraag door het Boerderijenfonds is gehonoreerd. Met de oekenning aan deze 6 projecten is een bedrag gemoeid van iets meer dan 900.000 euro.

Met deze initiatieven worden 6 historische boerderijen geheel of gedeeltelijk herbestemd. Conform de doelstellingen van het boerderijenfonds is er bij de projecten niet alleen oog voor de cultuurhistorische waarden van gebouwen, erf en landschap, maar ontstaat er ook meerwaarde voor de omgeving door nieuwe (maatschappelijke) functies. Tevens wordt de ruimtelijke en landschappelijke kwaliteit van gebouwen en erf verbeterd. Dit uit zich in uiteenlopende nieuwe bestemmingen, zoals bijvoorbeeld een dorpsontmoetingsplek, een
ruimte voor culturele evenementen, een centrum voor ondersteuning en begeleiding bij kanker, en een locatie voor groepslogies met workshopruimtes. De gehonoreerde projecten komen uit de provincies Gelderland, Zuid-Holland, Utrecht, Zeeland, Friesland en Overijssel. Twee boerderijen hebben een status als rijksmonument, één boerderij is gemeentelijk monument en drie zijn beeldbepalend. Binnenkort is op de
website www.boerderijenfonds.nl meer informatie te vinden over de gehonoreerde projecten.

Over het Boerderijenfonds
Het boerderijenfonds is een landelijk stimuleringsfonds voor herbestemming, in combinatie met verduurzaming en restauratie van agrarisch erfgoed. Het fonds richt zich op onderscheidende herbestemmingsprojecten van historisch waardevolle boerderijen, die
bijdragen aan een toekomstbestendig platteland.

Het Boerderijenfonds is een initiatief van de stichting Agrarisch Erfgoed Nederland die hiervoor een samenwerking is aangegaan met het Nationaal Restauratiefonds. Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap maakte het Boerderijenfonds mogelijk met een bijdrage van 5 miljoen euro voor de periode 2020-2023. Met dit bedrag kunnen zo’n 25 tot 30 projecten worden ondersteund.

De uiterste inzenddatum voor de volgende aanvraagronde is 1 juli 2021.

  1. samenleven op één erf vereist een heel goede indeling van het erf én van de boerderij, de routing is daarbij heel erg belangrijk. de meeste ‘nieuwe boeren’ zoeken vaak meer ‘nieuwe’ privacy dan een nieuwe vorm van samenleven, die privacy is niet direct vanzelfsprekend te realiseren bij een nieuwe opdeling. daarnaast zijn oudere boerderijen heel moeilijk intern te isoleren tegen geluidsoverdracht. een schuur(-woning) ergens verderop is dan een betere optie. twee of drie generaties gingen vaak ook niet lekker samen in één boerderij…

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

We hebben zorg genomen om alle rechthebbenden voor hier gereproduceerde foto's te traceren, soms evenwel zonder succes. Iemand die in dit opzicht meent rechten te hebben wordt vriendelijk verzocht om contact op te nemen met de redactie van de Erfgoedstem.