Boomstamgraf in Grou
Boomstamgraf in Grou Foto: Archeologisch bureau MUG via Leeuwarder Courant

Boomstamgraf uit vroege middeleeuwen gevonden in Grou

In hartje Grou is een zeldzaam boomstamgraf gevonden uit de vroege middeleeuwen. De historie van Grou kan hiermee worden herschreven, want er waren geen begravingsresten uit deze periode bekend.

Archeologisch bureau MUG begeleidde de heraanleg van de riolering onder het Halbertsmaplein, aangezien het hier om waardevolle terpgrond gaat. De archeologen rekenden op middeleeuwse bewoningsresten, maar het graf kwam voor hen als een complete verrassing.

Het skelet blijkt in een uitgeholde boomstam te zijn begraven. Vermoedelijk dateert het graf uit de 7e of 8e eeuw. De archeologen nemen aan dat er meer graven te vinden zijn.