De Brandaris, de oudste vuurtoren van Nederland

De Brandaris Terschilling
De Brandaris op Terschelling Foto: Boboko skylge via Wikimedia CC BY-SA 3.0

De Brandaris op Terschelling is de bekendste én oudste nog bestaande vuurtoren van Nederland. De 53,7 meter hoge toren dateert oorspronkelijk uit 1594. Sinds 1965 is de toren officieel een rijksmonument. Historiek biedt u de geschiedenis van de beroemde toren in vogelvlucht.

Zo leest u dat er verschillende verklaringen voor de naam van de toren zijn. Vermoedelijk werd de toren vernoemd naar een nabijgelegen dorpje dat destijds Sint Brandarius of Sint Brandarys heette. Ook de Ierse zeevarende heilige Brandaan van Clonfert wordt wel eens genoemd als mogelijke verklaring voor de naam van de toren, maar daarvoor is geen bewijs.