Brandnetelbosjes wijken voor kerkmuren bij restauratie Oude Toren 

De Oude Toren, het iconische symbool van Oostelbeers, staat op het punt om een grondige renovatie te ondergaan. In aanvulling op deze restauratie zullen de oude kerkmuren weer zichtbaar worden gemaakt door het verwijderen van de begroeiing. De omringende bomen zullen echter behouden blijven, na jarenlange inspanningen van lokale actievoerders om ze te behouden. 

Ecologische en archeologische begeleiding 

Naast medewerkers van aannemersbedrijf Nico de Bont uit Vught, zullen ook een ecoloog en een archeoloog aanwezig zijn gedurende de werkzaamheden die deze week van start gaan. Deze specialisten zullen toezicht houden op en begeleiding bieden bij de restauratie van de middeleeuwse kerktoren in Oostelbeers. 

Het doel van de renovatie is om ervoor te zorgen dat de Oude Toren technisch weer in goede staat verkeert, terwijl het toch zijn historische karakter behoudt. Het ruïneuze uiterlijk zal worden behouden tijdens de restauratie. Aannemersbedrijf De Bont zal het metsel- en voegwerk vernieuwen, de vloeren en galmgaten schoonmaken, de houten toegangsdeur repareren en nieuwe netten ophangen om vogels te weren. Vervolgens zal er onder de grond gewerkt worden om de fundering van de voormalige kerkmuren in kaart te brengen. 

De toren staat al eeuwenlang alleen tussen de weilanden nadat het bijbehorende kerkgebouw in verval raakte en werd gesloopt. Om de greppel en kerkwal zichtbaar te maken, zal het terrein worden ontdaan van begroeiing zoals brandnetels en bramenstruiken. Bezoekers zullen in de toekomst via informatieborden uitleg krijgen over de geschiedenis van de locatie. 

Bescherming van Omliggende Bomen 

De omliggende bomen blijven onaangetast. In 2021 was er veel protest in het dorp tegen de kap van deze bomen. Aanvankelijk was het plan van de gemeente Oirschot niet alleen om de Oude Toren te renoveren, maar ook om er een periscoop op te plaatsen. Dit zou gerealiseerd worden door het dak van de kerk te vervangen door grote spiegels, waardoor de toren als uitkijkpunt kon dienen. Dit plan leidde tot hevig verzet onder ongeveer 200 inwoners. Zij waren tegen de kap van de bomen en vonden een periscoop meer thuishoren op een onderzeeër dan op hun karakteristieke kerktoren. Uiteindelijk werd dit plan vorig jaar verworpen omdat de gemeente Oirschot niet alle vereiste extra gegevens kon aanleveren bij de omgevingsdienst. De periscoop werd geschrapt uit vrees dat anders de volledige vergunningsaanvraag zou worden afgekeurd als de verstrekte informatie onvolledig bleek te zijn. 

De aanwezigheid van vleermuizen heeft ook voor vertraging gezorgd. Naast vleermuizen en een kerkuil, moet de aannemer tijdens het grondwerk ook rekening houden met de oude graven van de voorouders van de inwoners van Oostelbeers. Rondom de voormalige kerk liggen honderden van deze oude graven. De restauratie van de Oude Toren zal duren tot oktober, terwijl de overige werkzaamheden begin 2014 afgerond moeten zijn.