Brede rivieren langs hoge hellingen

image001x

Brede rivieren langs hoge hellingen. Het stuwwallandschap van midden-Nederland op zeventiende-eeuwse tekeningen
Door: Christiaan Pieter van Eeghen en Pieter van der Kuil
Gemaakt in samenwerking met Stichting voor Heemkunde in de gemeente Renkum

Brede rivieren langs hoge hellingen toont in bijna 140 tekeningen het stuwwallandschap tussen Kleef en Rhenen van de zeventiende eeuw. De fraaie Nederlandse tekeningen wekken een als on-Nederlands beschreven landschap tot leven, dat zelfs als een ‘Klein Italië’ geroemd is.

In de zeventiende eeuw was het gebied een open landschap met grote hoogteverschillen, steile heuvelranden en adembenemende vergezichten. De weidsheid van het landschap op de kale stuwwallen, de meanderende rivier, afgewisseld met de middeleeuwse bebouwing van dorpen en vestingsteden, trok vele tekenaars die dit landschap in prachtige tekeningen vastlegden.

De tekeningen voeren de moderne lezer mee in de beschouwing van de zeventiende-eeuwse tekenaars en tonen de schoonheid die de tekenaars voor zich zagen en in hun werken vastlegden. De grootsheid van het toenmalige landschap enerzijds en de na 300 jaar nog zeer herkenbare punten in het landschap anderzijds helpen om de vorming van het landschap te begrijpen.

Onder de kunstenaars die in het boek zijn opgenomen, bevinden zich beroemde meesters als Lievens, Saftleven, Rembrandt en Waterloo. Daarnaast bevat Brede rivieren langs hoge hellingen ook vele verrassend mooie beelden van minder bekende kunstenaars. Een deel van deze tekeningen komt uit privé-collecties, waaronder de collectie Van Eeghen, en zijn nog niet eerder afgebeeld.

De afzonderlijk beschreven tekeningen worden begeleid door twee rijk geïllustreerde inleidende hoofstukken met zowel historische als kunsthistorische informatie. Achterin het boek zijn een biografisch overzicht van de kunstenaars, een verklarende woordenlijst, een literatuurlijst en uitgebreide registers opgenomen.

Boekinformatie
Brede rivieren langs hoge hellingen. Het stuwwallandschap van midden-Nederland op zeventiende-eeuwse tekeningen
Christiaan Pieter van Eeghen en Pieter van der Kuil | 168 blz. | 24 x 34 cm | genaaid gebonden met stofomslag|ISBN 978-90-5345-487-9
Tijdelijk van € 34,95 voor € 29,95| te koop op www.matrijs.com en in de boekhandel

  1. Ik las een artikel over dit boek in het Reformatorisch Dagblad, waarin staat dat het schilderij “Gezicht op Rhenen vanaf de Heimenberg,anoniem. Naast de Walmolen en de Westmolen tekende de kunstenaar een derde molen, die nooit heeft bestaan.Collectie Rijksprentenkabinet Amsterdam”
    Ik ben in het bezit van het boek “Tegen de helling van de Heuvelrug” waar ook dit schilderij in staat, het zou van Anthonie Waterloo zijn.

    Groet Willie, Rhenen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

We hebben zorg genomen om alle rechthebbenden voor hier gereproduceerde foto's te traceren, soms evenwel zonder succes. Iemand die in dit opzicht meent rechten te hebben wordt vriendelijk verzocht om contact op te nemen met de redactie van de Erfgoedstem.