Brief staatssecretaris Uslu: toch meer geld voor erfgoed

Staatssecretaris @GunayUslu heeft deze week de meerjarenbrief ‘De kracht van creativiteit’ aan de Tweede Kamer gestuurd.  Hierin zet de staatssecretaris uiteen hoe ze de komende jaren 170 miljoen euro uit het coalitieakkoord voor de culturele en creatieve sector in wil zetten. De brief bevat een hele reeks van interessante plannen. En in tegenstelling tot wat er in sommige kringen verwacht werd, komt er meer geld beschikbaar voor monumenten.

In de brief is een speciaal kopje ‘monumenten’ te vinden, waarin Uslu het volgende stelt:

1. Voor rijksmonumenten die geen woonhuis zijn, wordt de subsidie voor de instandhouding (Sim) verhoogd tot 2025 met 20 miljoen euro.
2. Er komt nog eens extra 10 miljoen euro beschikbaar via het Restauratiefonds voor monumenten in het Caribische deel van het Koninkrijk.
3. De stichting ERM blijft steun ontvangen om de kwaliteit van restauraties op peil te houden. Ook krijgt het Boerderijenfonds steun om de restauratie van monumentale boerderijen mogelijk te maken.
4. Er komt extra geld beschikbaar voor monumenteneigenaren in het aardbevingsgebied van Groningen.

Boerderijenfonds

Een onderwerp dat de redactie al jaren aan het hart gaat betreft de boerderijen. Zwaar bedreigd en vaak onbeschermd, krijgen ze niet de aandacht die ze verdienen. In de brief van de staatssecretaris komt er geld voor het boerderijenfonds. En daar zijn we erg blij mee.

Ook Christian Pfeiffer, beleidsmedewerker van Heemschut, is de steun voor het Boerderijenfonds opgevallen: “Ik ruik hier een constructie die eerder is toegepast via het molenfonds”, twitter hij naar aanleiding van de brief. “In dat molenfonds werken de Rijksdienst en en de vereniging Hollandsche Molen samen in het veld om geld toe te kennen aan molens die het kunnen gebruiken. Privaat-publiekelijk dus. Een samenwerking die goed bevalt.”

Het Boerderijenfonds zelf is ontzettend blij met de steun. “In de huidige discussies over het platteland gaat het niet over erfgoed”, zegt directeur Gitta op den Akker. Met de 2 miljoen euro die ze krijgen kunnen ze het fonds continueren. Gitta verwacht wel dat het op kleine schaal zal blijven.

Still video Boerderijenfonds

Verder in de pijplijn

Hieronder nog enkele andere opvallende zaken uit de brief met betrekking tot erfgoed:

1. Er blijft een wens voor een Nationaal Museum. Er komt budget voor een verkenning. Onder meer met jongeren. Wat vinden zij van het initiatief? En hoe zou zo’n museum er uit moeten zien?
2. Het Verdrag van Faro wordt verder uitgewerkt.
3. Uslu wil een aparte reactie geven op het rapport ‘Onvervangbaar en onmisbaar’ over de Collectie Nederland. Tot die tijd komt er wel extra geld beschikbaar voor aankopen voor de collectie.
4. Ten aanzien van de Archeologie zegt Uslu toe om voor het Wetgevingsoverleg Cultuur met een reactie te komen op het advies van de Raad voor Cultuur. Daar moeten we dus nog even op wachten.

De brief is hier te downloaden: