Brochure over rijksmonumenten in de omgevingsvergunning

De monumentenvergunning is in 2010 samen met andere vergunningen op het gebied van bouwen, ruimtelijke ordening, veiligheid en milieu opgegaan in een integrale omgevingsvergunning. Niet elke gemeente heeft veelvuldig te maken met wijzigingen aan door het Rijk beschermde monumenten. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed heeft daarom speciaal voor gemeenten een handleiding gemaakt over de vergunningprocedure en praktische aspecten van de Wabo bij rijksmonumenten.

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed