‘Buitens op de Heuvelrug’: Beleid voor historische landgoederen en buitenplaatsen

2012 is het jaar van de Historische Buitenplaatsen. Dit jaar is er speciaal aandacht voor deze waardevolle complexen, waarvan de instandhouding dikwijls onder druk staat. Onze gemeente is rijk aan historische landgoederen en buitenplaatsen. Juist dit jaar komt de gemeente met een beleid voor historische buitenplaatsen en landgoederen en levert zo een bijdrage aan de instandhouding van deze cultuurhistorisch waardevolle complexen.
Het college heeft de beleidsnota ‘Buitens op de Heuvelrug’ – na behandeling van inspraakreacties – op 17 januari goedgekeurd en stelt de gemeenteraad voor om deze nota vast te stellen. De raadscommissie Ruimte behandelt de beleidsnota op woensdag 8 februari. Vervolgens wordt de nota op donderdag 1 maart aan de raad.

Ingezonden bericht

 

De nota in stukjes