Buurtbewoners komen in opstand tegen plannen Paleis Soestdijk

Vijf groepen van omwonenden en lokale belangengroeperingen pakken de strijdbijl op tegen de toekomstplannen voor Paleis en Landgoed Soestdijk. Ze laten er geen spaan van heel omdat de ‘megalomane plannen’ het leef- en woongenot in hun ogen aantasten, schrijft AD.

‘U gaat toch niet de vorstelijke groene omgeving met schone lucht, rust en ruimte ontnemen aan de huidige en komende generaties in Baarn en Soest!’ schreven vijf organisaties dit weekend aan de Baarnse en Soester gemeenteraad. Het gaat om de Vrienden van het Borrebos (het bos naast het paleis), Buurtcollectief Baarn-Soest, Stichting De Parel van Baarn, Stichting Behoud de Eemvallei (SBE) en de Vereniging Vrij Polderland (VVP). 

De vijf organisaties vinden geen enkel onderdeel in het voorontwerpbestemmingsplan Landgoed Soestdijk, dat in juli in de Baarnse politiek behandeld wordt, acceptabel. ‘De inwoners en ondernemers krijgen wel de lasten maar niet de lusten van de ontwikkeling’, schrijven ze.

Gisteren stapten opnieuw drie leden uit onvrede op uit de klankbordgroepen rond de toekomst van Paleis Soestdijk. De drie vinden dat de gemeenteraad in het eindadvies moet worden geadviseerd om niet akkoord te gaan met het voorliggende Voorontwerp bestemmingsplan. Dit omdat het nog niet af is. Een verkeersplan is een cruciaal onderdeel van het wel of niet haalbaar zijn van de plannen van Soestdijk, en juist over het verkeer is nog weinig tot niets bekend, schrijft Noordhollands Dagblad.