College Lelystad wil delen van werkeiland gemeentelijk monument maken

CC0
Barakken - inmiddels gerenoveerd tot woningen - van het werkeiland Lelystad Foto: Gouwenaar via Wikimedia

Het college van de gemeente Lelystad is voornemens een deel van het werkeiland aan te wijzen als eerste gemeentelijk monument. Het werkeiland is cultuurhistorisch van belang omdat het de eerste fase van de inpoldering van Oostelijke Flevoland vertegenwoordigt. Het werkeiland is een bijzondere uitdrukking van het pionierskarakter van de naoorlogse inpolderingsgeschiedenis van Nederland.

Ook het feit dat de gemeente dit jaar viert dat vijftig jaar geleden de eerste inwoners in Lelystad kwamen te wonen, speelt mee in de afweging welke historie van de gemeente behouden en beschermd zou moeten worden.