Consulaat Angola geeft rijksmonument vernietigend ‘likje verf’

Foto N. van der Vlist, Stadsherstel Rotterdam

Consulaat Angola

Het monumentale gebouw van voormalig gemeentearchief aan de Mathenesserlaan in Rotterdam is onlangs verkocht. Binnenkort zal hier het consulaat van Angola z’n intrek gaan nemen. Het (voormalige?) rijksmonument staat op dit moment in de steigers voor een ‘opknapbeurt’.  In opdracht van de nieuwe eigenaars geven de schilders daarbij ook de hardstenen plint en de talrijke zandstenen elementen een fris likje verf. Volgens vakmensen betekent dit ‘likje verf’ een nagenoeg onherstelbare aantasting van het monument.

Buitenlands grondgebied
Grote vraag is wie de schilders kan stoppen. Het overschilderen van de natuurstenen gevelelementen is in strijd met de Nederlandse monumentenwet. Maar officieel behoort het gebouw nu waarschijnlijk tot het Angolese grondgebied. Het bureau monumenten en cultuurhistorie van Rotterdam heeft de steven daarom inmiddels richting Buitenlandse Zaken gewend.

Vervreemding
Je kunt jezelf afvragen in hoeverre het gebouw, wanneer het op buitenlands grondgebied staat, überhaubt nog als rijksmonument beschouwd mag worden. Maar ook of de verkopende partij zich dan niet schuldig heeft gemaakt aan vervreemding van beschermd cultureel erfgoed. Dat zijn vragen voor fijnslijpers. Wie het weet mag het zeggen. Onder dit artikel kunt u reageren. Voorlopig is het hopen op een spoedig diplomatiek offensief.

Laserbehandeling
Helemaal onherstelbaar is de schilderbeurt overigens niet. De verf zou met een speciale laserbehandeling verwijderd kunnen worden. De kosten daarvan zouden echter zo hoog zijn dat ze de restauratiekosten van het Barcaccia-fontein in Rome doen verbleken. Wellicht kan een crowdfundigsactie in Angola in dat geval uitkomst bieden.