Deze site is 'Under Construction', nog even geduld

Cultuurhistorie krijgt plaats in beheerstaak waterschap Veluwe

Zonder uitzondering onderstreepte het algemeen bestuur van Waterschap Veluwe in de vergadering van woensdag 28 april de plaats van cultuurhistorie in het waterschapsbeleid. Voor de komende tijd is er een ‘top-10’ van kansrijke projecten opgesteld met daarin onder andere gemaal Pouwel Bakhuis (Wapenveld), de Koudhoornse en de Hezenbergersluis (Apeldoorns Kanaal, de Vaassense Beken, de waterval in de Vrijenbergerspreng (Loenen) de randmeerdijk bij Oldebroek, de stadsgrachten van Harderwijk en het Uddelermeer. Aanleiding vormde de nota ‘Uitwerking cultuurhistorisch beleid Waterschap Veluwe’.

Veluweland.nl