Cuypersgenootschap vraagt beschermde status voor twee Utrechtse wederopbouwwijken

Landelijke erfgoedinstantie het Cuypersgenootschap heeft het Utrechtse college van B&W in een brief verzocht tot aanwijzing van twee wederopbouwwijken tot beschermd stadsgezicht. Het betreft de buurten Kromme Rijn en Halve Maan.

Aanleiding vormde de geplande sloop van de Rubenslaanschool die zich in een van deze buurten bevindt. Tegen de sloop en voor herbestemming ontstond een buurtinitiatief dat 393 handtekeningen wist op te halen en de sloop met een jaar heeft weten uit te stellen. Het Cuypersgenootschap benoemt het verzoek een ontwikkeling op het gebied van de cultuurhistorische waardering van de wijk. 

Lees hier de volledige brief: