De Hollandsche Molen en Prins Bernhard Cultuurfonds gaan partnerschap aan

Fotograaf: Tom Kreuning

Amsterdam, 24 maart 2023 – Het Prins Bernhard Cultuurfonds stelt voor de komende 5 jaar in totaal € 1,75 miljoen beschikbaar voor restauratie en groot onderhoud van molens. Dit bedrag komt terecht in het Molenfonds van De Hollandsche Molen. De Hollandsche Molen en het Cultuurfonds hebben daartoe een nieuw partnerschap afgesloten.

Nicole Bakker, directeur-bestuurder van De Hollandsche Molen: “We zijn heel blij met de samenwerking met het Prins Bernhard Cultuurfonds. Het Cultuurfonds draagt cultuur en erfgoed al sinds jaar en dag een warm hart toe en geeft veel aan de restauraties van molens. Deze geweldige bijdrage zien wij als een blijk van vertrouwen dat we het geld op een deskundige en goede manier zullen besteden.”

Doel van het nieuwe partnerschap is om het moleneigenaren gemakkelijker te maken om financiering voor groot onderhoud en restauratie aan te vragen. Het vervangen van roeden krijgt ten opzichte van ander onderhoud en restauratie extra aandacht. De beoordeling en de administratieve afhandeling van aanvragen is in handen van De Hollandsche Molen.