De meerwaarde van conflictarcheologie

Still uit video 'Hoe kijken archeologen naar de oorlog?'. Foto via Youtube.

Jobbe Wijnen beantwoordt de vraag of de archeologie van de Tweede Wereldoorlog wel meerwaarde heeft in zijn video ‘Hoe kijken archeologen naar de oorlog?’.

Hij stelt dat erfgoed – en dus archeologie – een rol heeft als sociaal weefsel, als anker voor (veranderlijke en groeiende) identiteit, als object en plek van ontdekking, en dat die waarden op gelijk niveau staan met academische kennis.

Lees het hele bericht en bekijk de video op Linkedin.