De monumenten in Druten worden verwaarloosd 

Ruïne van Slot Schaesberg
Ruïne van Slot Schaesberg Foto: Redfish71 via Wikimedia CC BY-SA 3.0

De Drutense wethouder Willy Brink vindt persoonlijk dat de monumenten in zijn gemeente worden verwaarloosd. Hij merkt op dat zowel de gemeente als particuliere eigenaren vaak niet genoeg geld hebben voor onderhoud. Hij heeft zijn bezorgdheid deze week geuit tijdens een Rondetafelgesprek van de gemeenteraad. Brink pleit voor het actualiseren van de monumentenlijst en wil hierover binnenkort discussiëren met het college van B&W. 

Volgens Brink zijn er nieuwe criteria waaraan een pand moet voldoen om de status van monument te krijgen. Hij overweegt om oude monumenten van de lijst te halen, aangezien er al veel zijn. Brink stelt voor om een meer moderne lijst samen te stellen, waarbij ook naoorlogse monumenten en gebouwen uit de jaren ’60 kunnen worden toegevoegd. Als wethouder van financiën, met monumenten als belangrijk onderwerp in zijn portefeuille, pleit Brink persoonlijk voor een geactualiseerde monumentenlijst met een bijbehorend budget. Hij roept de gemeenteraad op om hierover te discussiëren. 

Brink ergert zich aan de vele verwaarloosde monumenten in de gemeente Druten, vooral die in particulier bezit zijn. Als voorbeeld noemt hij ‘De Engelhof’, de voormalige T-boerderij aan de Van Heemstraweg in Afferden, het geboortehuis van de beroemde portret schilder Antoon van Welie. De huidige eigenaar heeft niet voldoende financiële middelen om het pand te onderhouden en de gemeente kan hier ook geen geld voor vrijmaken waardoor de oude boerderij er triest bijstaat. Brink geeft aan dat hij bijna tranen in zijn ogen krijgt als hij het pand ziet. 

Tijdens de bespreking van de plannen om enkele gebieden in de gemeente Druten aan te wijzen als ‘Beschermd Dorpsgezicht’, kwamen de monumenten ter sprake. Deze gebieden hebben karakteristieke dorpsgezichten die van belang zijn in cultuurhistorisch opzicht. In deze gebieden worden extra welstandseisen gesteld aan nieuwbouw. De gemeente wil bewoners nauw betrekken bij deze plannen.