De Nederlandse Archeologie in 2030

De kerk met kerktoren in Hegebeintum is een archeologisch rijksmonument
De kerk met kerktoren in Hegebeintum is een archeologisch rijksmonument Foto: via RCE

Hoe staat de Nederlandse archeologie er in 2030 voor? Om adequaat op nieuwe ontwikkelingen in te kunnen blijven spelen, heeft de RCE een verkenning uitgevoerd naar maatschappelijke, ruimtelijke, politiek-beleidsmatige en economische trends, die relevant zijn voor de ontwikkeling van de Nederlandse archeologie in de komende vijftien jaar. Uit deze verkenning zijn vier toekomstscenario’s gekomen.

Tijdens een bijeenkomst van het Archeologieplatform op 18 januari zijn deze scenario’s met belangstellenden uit het archeologische veld gedeeld. Aan hen werd gevraagd een bijdrage te leveren aan de strategievorming van de RCE.

Het verslag van deze bijeenkomst is hier te downloaden.