De wederopbouw van het Meere-orgel in de Bethelkerk op Urk

CC BY-SA
Orgel voor de renovatie. Fotograaf: Pa3ems

Nadat het Meere-orgel van de Urker Bethelkerk in september 2011 werd gedemonteerd en overgebracht naar de werkplaats van Orgelmakerij Reil in Heerde, is de laatste fase van de restauratie nu echt ingegaan! Vanaf maandag 4 maart 2013 komt het orgel in etappes terug naar de kerk en wordt het orgel weer opgebouwd op de vertrouwde plek, in de orgelnis boven de preekstoel.

In de afgelopen tijd is in de werkplaats hard gewerkt aan de opbouw van het orgel. Na een uitvoerige en nauwkeurige studie en meting van al het voorhandenzijnde historische materiaal, is in de loop van 2012 gestart met de wederopbouw van het orgel in de werkplaats, geheel volgens het restauratieplan van Stef Tuinstra, onze rijksadviseur. Zoals bekend mag zijn, het orgel is gerestaureerd naar de opvattingen en de orgelbouwkunde van de oorspronkelijke bouwer, Abraham Meere. In december zijn de balgen geplaatst en de motor op het orgel aangesloten en kon de intonatie beginnen, pijp voor pijp. Eerst werd het gerestaureerde pijpwerk van het pedaal geplaatst, waarna het onderpositief volgde en tenslotte het hoofdwerk. De klankkleur van het orgel werd langzamerhand steeds meer duidelijk en bij het laatste bezoek van de restauratiecommissie aan de werkplaats gaf een speelmoment op het tot dusver gevorderde orgel, de commissieleden een flinke dosis ontroering. Onze waardering voor het vakmanschap van Orgelmakerij Reil was al groot, maar daar in de werkplaats van Reil is deze alleen maar groter geworden! We kijken dan ook vol vertrouwen uit naar de laatste fase van de restauratie.

Op onze website, Facebookpagina en Twitteraccount hebben we zoveel als mogelijk de vorderingen van de werkzaamheden vastgelegd en weergegeven. De werkzaamheden lopen geheel volgens plan en volgens schema, we zijn dan ook zeer verheugd om mee te kunnen delen dat de opbouw nu begin maart ook daadwerkelijk gaat beginnen. We zien er naar uit! En ook fijn dat de ‘Bethelgangers’ het orgel straks weer iedere zondag kunnen zien ‘groeien’ tot aan het moment van ingebruikname eind mei / begin juni. We houden u daarvan op de hoogte!

Persbericht Restauratiecommissie Meere-orgel Urk