Deelonderzoeken Ijsselkogge vorderen

De IJsselkogge in Lelystad in 2016
De IJsselkogge in Lelystad in 2016 Foto: via Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

Langzaam maar zeker geeft de IJsselkogge haar geheimen prijs. Scheepsarcheologen hebben in het conserveringsstation in Lelystad ontdekt dat er nog een laagje zand van zo’n 20 centimeter op de bodem ligt, dat zorgvuldig zal worden uitgegraven. Volgende stap is het bouwen van een stellage rond de kogge, zodat specialisten kunnen beginnen met het onderzoeken van de buitenkant.