Deze site is 'Under Construction', nog even geduld

Definitie Cultureel Erfgoed

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie

Klederdracht is een vorm van cultureel erfgoed

Vervaardiging van keramiek in Suriname

Onder cultureel erfgoed wordt verstaan: wat door vorige generaties is gebouwd of gemaakt en wat nu nog bestaat en tegenwoordig monumentale of museale waarde heeft.

Situering

Door contact met dit erfgoed krijgen de huidige generaties een beeld hoe mensen vroeger geleefd moet hebben. Cultureel erfgoed is van belang voor de identiteit van een samenleving. In tijden van nood kunnen liederen, teksten en kunstwerken een houvast zijn, dat troost biedt en hoop. Cultureel erfgoed versterkt het cultureel en historisch zelfbewustzijn. Monumenten en kunstschatten maken een gedeeld verleden zichtbaar en versterken daarmee de nationale identiteit. Dit geldt voor de Gouden Eeuw voor Nederland en de kunst van de Vlaamse Primitieven onder de Bourgondische hertogen voor Vlaanderen.

In de lage landen zijn belforten en begijnhoven bekende voorbeelden van cultureel erfgoed, evenals wind- en watermolens. Onder cultureel erfgoed rekent met ook het industrieel erfgoed van de 19e eeuw en militaire bouwwerken zoals kazematten en bastions.

Ook bestaat er immaterieel of “roerend” erfgoed: talen, verhalen en legendes, lokale muziek, volksdans, feesten, verenigingen, rituelen en traditioneel vakmanschap waaronder van oudsher gebruikte methoden van textielbewerking en overgeleverde patronen en schema’s in de decoratieve kunst (weefkunst, keramiek, houtbewerking) en de bouwkunst.

Afbeeldingen

Zie ook