Deventer ondersteunt Lebuinuskerk met jaarlijkse bijdrage

De gemeente Deventer heeft ingestemd met een jaarlijkse bijdrage van 50.000 euro voor het groot onderhoud van de Lebuinuskerk, op verzoek van de stichting Exploitatie Lebuinuskerk. Deze gemeentelijke bijdrage zal fungeren als cofinanciering van de Subsidie Instandhouding Monumenten (SIM) van het Rijk.

De Lebuinuskerk is het grootste monument in Deventer en staat ook in de landelijke Top 100 van monumenten. Het kerkgebouw is niet alleen van grote betekenis voor de kerkelijke gemeente, maar ook voor de stad zelf. De kerk is een iconisch symbool van Deventer en fungeert als herkenningspunt voor de inwoners, vooral wanneer men de kerk boven de IJssel ziet opdoemen vanaf de A1.

Gebruik en functies van de Lebuinuskerk

De Lebuinuskerk wordt momenteel gebruikt door de protestantse gemeente Deventer, die ongeveer tweeduizend leden telt, twee predikanten, een cantor-organist en een jeugdwerker heeft. Daarnaast dient het kerkgebouw als locatie voor concerten, voorstellingen en diverse culturele evenementen.

De kerk is vernoemd naar de Engelse missionaris Lebuïnus, die in 768 de IJssel overstak met als doel de Saksen te bekeren. De kerk heeft altijd een prominente rol gespeeld binnen het bisdom Utrecht.

De huidige kerk, een gotische hallenkerk, werd gebouwd tussen 1450 en 1525. Het indrukwekkende gebouw is bijna 100 meter lang en bijna 40 meter breed, met een schip dat 18 meter hoog is en een toren van 62 meter hoog. In de toren hangt de oudste nog bestaande beiaard van Pieter en François Hemony, waarvan 31 originele Hemonyklokken behouden zijn gebleven, naast 22 nieuwere klokken.