Erfgoedkaart Den Helder

Meer gemeenten ontwikkelen digitale erfgoedkaart (Den Helder, Winsum)

Met de opmars van de mogelijkheden van digitale ontsluiting en de wens om het eigen erfgoed zichtbaar te maken gaan de laatste tijd in toenemende mate gemeenten overstag om een eigen digitale erfgoedkaart te maken. Deze week hebben twee nieuwe gemeenten een kaart gepresenteerd. Den Helder heeft de website www.denhelderopdekaart.nl, waar informatie over erfgoed in de stad zichtbaar is gemaakt. Ook Winsum heeft een kaart gelanceerd. Zie hier voor een overzicht van digitale erfgoedkaarten.

  1. Alleen niet erg nauwkeurig en wat oppervlakkige informatie. Er ontbreekt een hoop. Evenwel, een goed begin en een voorbeeld voor anderen.

  2. Kom 22 april naar Haarlem over digitalisering erfgoedinformatie, waarbij iedere burger zijn eigen kaart construeert op basis van door hem gewenste erfgoedinformatie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

We hebben zorg genomen om alle rechthebbenden voor hier gereproduceerde foto's te traceren, soms evenwel zonder succes. Iemand die in dit opzicht meent rechten te hebben wordt vriendelijk verzocht om contact op te nemen met de redactie van de Erfgoedstem.