Deze site is 'Under Construction', nog even geduld

Digitale kaart maakt historie Stelling van Amsterdam zichtbaar

Een digitale interactieve kaart waarop je kunt zien hoe de Stelling van Amsterdam bij een naderende vijand het omringende land onder water moest zetten en hoe de vuurlijnen van de gevechtsbatterijen liepen. Maar ook de Stelling van Amsterdam zoals die in 1914 en 1940 in het landschap lag geprojecteerd op de kaarten van toen. (…) Aan de hand van kaarten uit 1850, 1914, 1940, de huidige satellietfoto en een toelichting, wordt helder waarom de Stelling van Amsterdam in het landschap de huidige plek heeft gekregen en hoe de inundatie werkt. 

Provincie Noord-Holland