Doesburg waardeert de Linies

Het Gelders Genootschap heeft in opdracht van de gemeente Doesburg onderzoek gedaan naar de cultuurhistorische waarden van de Hoge en Lage Linie. Hoofddoelen van het onderzoek waren het verkrijgen van:

  • een meer gedetailleerd inzicht in de huidige ruimtelijke karakteristiek (o.a. profielen, beplanting) vanuit cultuurhistorisch oogpunt;
  • een beter en meer gedetailleerd beeld van de precieze cultuurhistorische waarden verbonden aan de beide linies en de benodigde maatregelen om deze waarden te herstellen.

Een belangrijke constatering uit het rapport is dat de Hoge en Lage Linie samen het enige gaaf bewaard gebleven voorbeeld van uitgebreide vestingwerken aangelegd volgens het Nieuw-Nederlands stelsel zijn. Waarbij ook een groot deel van het schootsveld open en onbebouwd is gebleven, evenals een deel van het inundatiegebied aan de zuidzijde. Dat is uniek voor vestingwerken in Nederland. Daarnaast wordt geconstateerd dat al dan niet door een overmaat aan begroeiing de strakke belijning en de verfijning in de profilering op tal van plekken is verdwenen. Continuering van de huidige wijze van beheer vormt op diverse plekken een verdere bedreiging van de gaafheid. Het nemen van maatregelen is meer dan gewenst. De resultaten uit het onderzoek zullen meegenomen worden in de planvorming voor de ruimtelijke ontwikkelingen in het gebied en maakt deel uit van het project “Beleef de Linies van Doesburg”.

Klik hier om het rapport te lezen.

Persbericht Gemeente Doesburg

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

We hebben zorg genomen om alle rechthebbenden voor hier gereproduceerde foto's te traceren, soms evenwel zonder succes. Iemand die in dit opzicht meent rechten te hebben wordt vriendelijk verzocht om contact op te nemen met de redactie van de Erfgoedstem.