Droogte bedreigt archeologie

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed,Rapportage Archeologische Monumentenzorg nr. 259

Niet alleen gebouwd en groen erfgoed blijken aangetast te worden door droogte, ook de archeologische monumenten hebben er last van. Door het gebrek aan regen wordt het grondwater onvoldoende aangevuld, terwijl archeologische monumenten in Nederland juist geconserveerd worden door grondwater. Zodra er stuurstof bij komt, vergaan ze.

“Archeologische vindplaatsen in vochtige bodems bevatten veel kwetsbaar materiaal. Wanneer ze minder dan een meter onder het maaiveld liggen, bedreigt een te laag waterpeil hun voortbestaan. En daarmee verlies je een belangrijke informatiebron”, legt Iepie Roorda uit, adviseur archeologie bij de Rijksdienst voor cultureel erfgoed.

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

We hebben zorg genomen om alle rechthebbenden voor hier gereproduceerde foto's te traceren, soms evenwel zonder succes. Iemand die in dit opzicht meent rechten te hebben wordt vriendelijk verzocht om contact op te nemen met de redactie van de Erfgoedstem.